สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today0
Yesterday0
Week0
Month0
All630

Currently are one guest and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

        

                 

               การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ประเภท คือ 1.ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล ยากต่อการนำมาใช้และถ่ายทอดและ 2.ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ที่ปรากฏชัดเจนคือความรู้ที่มีเขียนหรือพูดออกมาแล้วสามารถนำมาถ่ายทอดได้ง่าย สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดหรือข้อเขียนได้

 

Contribute!